GSS revizijska družba se ukvarja z revizijo računovodskih izkazov, skrbnimi pregledi, davčnim svetovanjem, računovodskimi storitvami, svetovanjem na področju statusnih sprememb družb ter svetovanjem na področju računovodstva.

GSS revizijska družba nudi stroškovno učinkovite storitve revizije, ki so v skladu z lokalnimi zakoni kot tudi mednarodnimi strokovnimi standardi in, kar je zelo pomembno, upoštevajo vaše želje.

Klienti pri katerih opravljamo revizijo, delujejo na različnih področjih poslovanja tako doma kot v tujini, kar nam omogoča pridobivanje globalnega vpogleda v različna poslovna področja, razumevanje z njimi povezanih problemov in od nas zahtevajo nenehno spremljanje posebnosti z zakonodajnega področja.

Podjetje je vpisano v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo RD - A – 071/05. Pooblaščeni revizor in partner družbe je Sebastijan Gorenc, magister znanosti s področja poslovodenja in organizacije, pooblaščeni revizor, opravlja revizije od leta 1997.

Nikakor ne smemo podcenjevati rezultatov revizorjev, ki uspešno opravijo strogo zakonsko revizijo, in se zavedajo, da je pravi lastnik poslovne organizacije njihova resnična stranka. Toda letna revizija je več kot le postopek nadzora oz. zakonska obveznost. Nudi tudi svež vpogled v poslovanje - vpogled, ki prepozna priložnosti za izboljšanje poslovanja.